Zakładanie spółek

Założenie spółki z o.o. (s. r. o.) lub s. a. jest obecnie znacznie czasochłonne i wymaga formalnej procedury. Nasza firma pomoże pokonać Ci pierwsze kroki, ponieważ oferujemy pełne wsparcie przy zakładaniu nowej spółki. W ramach naszej pomocy rejestracja w rejestrze handlowym zostanie wykonana w możliwie najkrótszym czasie.


Usługi związane z założeniem spółki:

  • przygotowanie dokumentów potrzebnych do aktu notarialnego i przegląd przez prawnika
  • możliwie bezpośredni  podpis dokumentów przez notariusza
  • złożenie wniosku  o wpis i  uzyskanie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej            
  • zgłoszenie płatnika podatku dochodowego, VAT lub innych podatków
  • przygotowanie i złożenie wpisu do rejestru handlowego

Inną opcją może być gotowa spółka READY MADE

Gotowa spółka to już istniejąca i w rejestrze handlowym zarejestrowana spółka mająca spłacony kapitał zakładowy, która jednak nigdy nie była aktywna gospodarczo i jest przygotowana do natychmiastowej sprzedaży.
­Kupując gotową spółkę możesz działać za spółkę natychmiast po podpisaniu umowy kupna oraz formalnym objęciu stanowisk  organów statutowych.

Kupując od nas spółkę, możesz dokonać następujących zmian:

  • Zmiana miejsca siedziby (nasze gotowe spółki mają siedzibę w Ostrawie. Dlatego też zmieniając adres siedziby w ramach wpisanej w rejestrze handlowym gminy, nie konieczne jest zwoływanie walnego zgromadzenia i notariusza, przy czym zmiana jest wliczona w zwykłej cenie. Natomiast, jeśli adres siedziby będzie znajdować się poza gminą, o której mowa w Statutu, należy się zwołać walne zgromadzenie oraz liczyć się z kosztami notarialnymi).
  • Zmiana lub dodanie przedmiotów działalności. Wszystkie nasze gotowe spółki mają rejestrowaną niekoncesjonowaną (wolną) działalność gospodarczą.  (W przypadku, że około 80 niekoncesjonowanych działalności nie odpowiadałoby Twoim wymogom, można dokonać zmiany jedynie przez zwołanie walnego zgromadzenia oraz notariusza za dodatkową opłatą. Zazwyczaj chodzi tu o działalność koncesjonowaną lub wymagającą odpowiednich kwalifikacji zawodowych (wiązana).  
  • Dowolna liczba prezesów. Nasze spółki reprezentuje jeden prezes (i jeden wspólnik). Aby ustanowić kilku prezesów, niezbędne jest ponowne zwołanie walnego zgromadzenia, a więc należy liczyć się z kosztami notarialnymi.
  • Podział udziałów między kilku wspólników. W przez nas założonych gotowych spółkach występuje jeden wspólnik. W celu podziału udziałów zgodnie z życzeniem, powinno się zwołać walne zgromadzenie i należy spodziewać się dodatkowych kosztów związanych z pracą notariusza.