ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Našim klientům zajišťujeme komplexní ekonomický, účetní i administrativní servis. Služby poskytujeme v souladu s českou legislativou. Vše z našeho oboru zajistíme jak pro střední i malé firmy, tak pro živnostníky.

ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Firma nabízí pro své současné i budoucí klienty následující služby

 • vedení účetnictví a daňové evidence pro fyzické i právnické osoby
 • rekonstrukce účetnictví za uplynulá období
 • zpracování daňových přiznání ke všem druhům daní (Daň z příjmů, Daň z přidané hodnoty, Silniční daň, Daň z nemovitosti, atd.)
 • možnost zajištění zpracování přiznání k daním z příjmů i v prodlouženém termínu - tj. do 30. června
 • vedení mzdové a personální agendy
 • výpočty mezd
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců u Okresní Správy Sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven včetně vyplnění a doručování veškerých hlášení a formulářů
 • účast, eventuálně zastupování, svých klientů při kontrolách ze strany OSSZ, Zdravotních pojišťoven, Finančních úřadů, Úřadů práce, atd.
 • propočty úvěrů, leasingů, atd.
 • zpracování podnikatelských záměrů
 • poradenské služby v oblasti účetnictví, daní, financí, organizačních a jiných opatření ve firmě


Náš individuální přístup a přizpůsobení požadavkům zaručuje spokojenost našich klientů.

Samozřejmostí je pojištění společnosti na odpovědnost za škody vzniklé při výkonu předmětu podnikání.