ZAKLÁDÁNÍ FIREM

Založení společnosti s.r.o., popř. a.s. je v současné době časově náročné a je spojeno s formální procedurou. Naše firma je připravena pomoci Vám překonat tento první krok s kompletní asistencí při založení Vaší nové společnosti. V rámci této asistence jsme schopni Vám garantovat zapsání Vaší společnosti do obchodního rejstříku v co nejkratší možné době.

SLUŽBY, SPOJENÉ SE ZALOŽENÍM SPOLEČNOSTI

  • vypracování dokumentů pro notářský zápis, jejich revize právníkem
  • zprostředkování rychlého podpisu u notáře
  • ohlášení živnostenských oprávnění, výpis ze živnostenského rejstříku
  • registrace k dani z příjmu, DPH, popř. k dalším daním
  • vyhotovení a podání zápisu do obchodního rejstříku

DALŠÍ MOŽNOU VARIANTOU JE SPOLEČNOST READY MADE

Ready­-made společnost je existující společnost, již zapsaná v obchodním rejstříku, se splaceným základním kapitálem, která nikdy nevyvíjela činnost a je připravená k okamžitému prodeji.
Při zakoupení ready-­made společnosti můžete za firmu jednat okamžikem podpisu kupní smlouvy a formálním obsazením statutárních orgánů.

V RÁMCI KOUPĚ SPOLEČNOSTI OD NÁS JE MOŽNÉ I NÁSLEDUJÍCÍ

  • změna sídla společnosti (naše ready-­made společnosti mají sídla v Ostravě. Měníte-­li tedy sídlo v rámci obce, která je uvedená v obchodním rejstříku, není nutno svolávat valnou hromadu notáře a změna je v rámci ceny obvyklé. Pokud byste si přáli sídlo mimo obec, uvedenou v zakladatelské listině, je nutno počítat se svoláním valné hromady a je nutno počítat s náklady na notářský zápis).
  • změna popř. přidání předmětu činnosti. Všechny naše ready-­made společnosti mají všechny volné živnosti. Pokud by Vám asi 80 volných činností nestačilo, je třeba počítat se svoláním valné hromady a s příplatkem za práci notáře. Typicky se jedná o vázané, či koncesované živnosti.
  • rozšíření počtu jednatelů. Naše společnosti mají jednoho jednatele (a také jednoho společníka) Pokud si přejete zvýšit počet jednatelů, je třeba opět svolat valnou hromadu a počítat s náklady na notáře.
  • rozdělení obchodního podílu mezi více společníků. Naše ready-­made společnosti mají jednoho společníka. V tomto případě je opět nutno svolat valnou hromadu a rozdělit obchodní podíl dle Vašeho přání a je nutno počítat s náklady na práci notáře.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU, SI SJEDNEJTE NEZÁVAZNOU SCHŮZKU.

Firemnikomplet s.r.o. - Bohumínská 252/121, Ostrava | IČ: 19574541 | Sp. zn.: C 93296/KSOS Krajský soud v Ostravě | info@firemnikomplet.cz | O cookies